CAMP MUNCH 2020: STREK I BEVEGELSE

Tema for Camp Munch 2020 er klart! Temaet er «Strek i bevegelse» – tegning, animasjon og street art.

Tegning er en teknikk som «alle» har et forhold til, og en ferdighet som ligger til bunn for de fleste kunstarter. I tegnekunsten er linjen, eller streken, det dominerende elementet sammen med punkter og flater. Tegning knyttes nært opp til utførelse, motiv og funksjon, og kan også dra veksler på kunstarter slik som film og graffiti. Animasjon handler om å skape illusjon av bevegelse ved å manipulere motivet. De mest kjente typene er dukkefilm og tegnefilm, der vi skal se nærmere på tegnefilmen. Street art, eller gatekunst, er billedkunst oppført i det offentlige rom. I street art står budskapet sterkt, og ønsket om å nå flest mulig mennesker med innholdet og med verket.

Camp Munch 2020: Strek i bevegelse vil bestå i et lite dypdykk i tegnekunstens mangfoldige verden, hvorfra vi beveger oss over i animasjon og derfra til nye flater og formater med street art. Programmet er under arbeid, og publiseres på nettsidene når det blir klart.

Prosjektlederen takker for seg
Løten kommune er Edvard Munchs fødested. Munch bodde knapt ett år i Løten, men returnerte likevel hit flere ganger og livet igjennom. Det var spesielt somrene i Løten i barne- og ungdomsår, med blyant og skissebok som faste følgesvenner, som skulle sette spor hos Munch. Disse somrene er også inspirasjonen bak Camp Munch.

Nina Halvorsen har vært del av Camp Munch siden forprosjektets oppstart i 2014, og har ledet Camp Munch 2016 og Camp Munch 2018. Nå venter nye utfordringer, og kultursjef Bente Hagen overtar roret fram til ny prosjektleder er på plass. Nina vil takke alle som har bidratt til prosjektet i idéfasen og i gjennomføring, og spesielt deltakerne som, med stor innsats og imponerende resultater, har vist oss hvor viktig det er å satse på kunst og ungdom.

«Edvard Munch var en verdenskjent kunstner som hevdet seg innenfor en rekke teknikker, som eksperimenterte og som banet vei for nye stilretninger. En unik kilde til inspirasjon – også for framtidas kunstnere».

Invitasjon til neste års kunstcamp offentliggjøres til høsten. Følg med!