Camp Munch er en kunstleir for ungdom i alderen 13 – 20 år som er bosatt i Norge. Campen er et undervisningstilbud av høy faglig kvalitet, og er spesielt rettet mot deg som har en framtidig kunstnerdrøm. På Camp Munch vil du få møte ungdom som deler din interesse for kunst og engasjerte kunstnere som ønsker å gi deg inspirasjon og ny kunnskap.

Tema for Camp Munch i 2016 og 2018 var grafikk og selvportrett. Det planlegges et nytt tema for Camp Munch 2020, mer informasjon kommer!

Arrangør er Løten kommune, i samarbeid med Klevfos Industrimuseum og Fargefabrikken v/ Nina Molven.

Edvard Munch i Løten

12. desember 1863 ble Edvard Munch født på gården Engelaug Østre på Ådalsbruk i Løten. Familien flyttet til Oslo før Edvard fylte ett år, men beholdt den gode kontakten med sine venner på Engelaug. Det var også her Edvard tilbrakte somrene 1875 og 1882, allerede da aktiv med blyant og skisseblokk. 36 tegninger er datert 1882 med motiver fra Løten og omegn – ett år før Munch debuterte som kunstner.

Munchs kunstnerskap har flere referanser til tiden og opplevelsene i Løten. Her lot han seg inspirere av bygdefolket, innlandslyset og de bølgende linjer i det langstrakte kulturlandskapet. Selv midtpunktet, morsskikkelsen, i den kjente auladekorasjonen ”Alma Mater” (Universitetet i Oslo, ferdig i 1916. Versjonen nedenfor er fra 1940) har sitt opphav fra Løten: ”Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-årsalderen av en kone med barnet på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil. Jeg har tegningen” (Munch-notat i liten grå bok ifølge Ragna Stang: Edvard Munch Mennesket og Kunstneren, s. 306).

Kone med barn (Løten, 1882), Alma Mater (1940).
Kone med barn (Løten, 1882), Alma Mater (1940).

Mer informasjon om Munch i Løten.