Program for Camp Munch 2020 er under arbeid. I mellomtiden kan du se programmet fra 2018:

____________

Tema for Camp Munch 2018 er innføring i og arbeid med ulike grafiske teknikker. Deltakerne skal undersøke kombinasjonen kollografi og fotopolymer med digital bildebehandling, og jobbe med selvportrett. På kveldstid blir det workshops innen ulike temaer og teknikker. Det grafiske ukeprogrammet (dagtid) ledes av grafikerne Marianne Karlsen og Ellen Edminson. De vil inkludere kunstteori og – historie der det er relevant i forhold til oppgaven, og på en slik måte at deltakerne lett kan relatere innholdet til eget arbeid. Faglederne har valgt å dele gruppen mellom seg, slik at hver gruppe får to dager med hver av teknikkene. Digital bildebehandling vil være et gjennomgangstema uken igjennom.

Mandag 2.7. Tirsdag 3.7. Onsdag 4.7. Torsdag 5.7. Fredag 6.7. Lørdag 7.7.
Felles:
Historisk introduksjon
av grafiske teknikker.
Gruppe 1:
KollografiGruppe 2:
Fotopolymer
Felles:
Ekskursjon til Oslo.

Omvisning på Munchs
atelier på Ekely.
Gruppe 1:
FotopolymerGruppe 2:
Kollografi
Gruppe 1:
FotopolymerGruppe 2:
Kollografi
Munch Minifestival

Utstilling med deltakernes grafiske arbeider.

Åpne verksteder:
– Grafikk
– Pinhole foto
– Maling
– Skulptur
– Animasjon
– Mosaikk
– Sunprint

Lunsj Lunsj  Lunsj Lunsj Lunsj
Gruppe 1:
KollografiGruppe 2:
Fotopolymer
Gruppe 1:
KollografiGruppe 2:
Fotopolymer
Omvisning på Munchmuseet.
Selvstudier og verksted.
Gruppe 1:
FotopolymerGruppe 2:
Kollografi
Felles:
Deltakerne trykker fra nye og
gamle plater til utstilling.
 Aktiviteter og underholdning.
Middag og pause Middag og pause Middag og pause Middag og pause Middag og pause  
Kveldsaktivitet:
Pin hole kamera
v/ Morten M. Løberg
Kveldsaktivitet: 
Forts. pin hole kamera, med fremkalling i mørkerom
v/ Morten M. Løberg
Kveldsaktivitet:
Ingen aktivitet grunnet
sen tilbakekomst fra Oslo.
Kveldsaktivitet:
Tilpasses deltakernes ønsker.
Kveldsaktivitet:
Utstillingsforberedelser
v/ Nina Molven

Camp Munch 2018 starter søndag 1. juli kl. 15.00 med en felles introduksjon til camp og opphold. Det blir omvisning på Klevfos Industrimuseum (arena for gjennomføring) og Munch-senteret i Løten (den lokale Munch-historien), samt sightseeing i området. Dagen avsluttes med verkstedet «Få øye på Munch – et digitalt verksted med iPads», som vil fungere som en innledning til ukens tema og oppgave.

Ukens oppgave er selvportrett. I sine grafiske portretter skal deltakerne fokusere på former, blant annet ved å utheve egne særtrekk. Oppgaven åpner for fri tolkning og utførelse; portrettene trenger ikke nødvendigvis å ligne, men skal fremheve karakteristikker ved hver enkeltes ansikt. Oppgaven relaterer seg til Edvard Munchs selvportretter, men også selvportretter i kunsthistorien med strektegning, impresjonisme og kubisme, og vår tids egenpresentasjon «selfie».

Kollografi er en grafisk teknikk som kan utøves av både nye og erfarne deltakere. Trykkplaten lages av papp eller kasserte bokomslag, som bearbeides ved at det tilføres nye materialer og/eller at man lager spor i platen. Kollografi gir på denne måten muligheter for både høy- og dyptrykk. Det gis en innføring i kollografi med plater og prøvetrykk som illustrerer teknikken, og med fokus på hvordan man kan oppnå ulike overflater og strukturer. Teori overføres til praksis når deltakerne skal lage sin materialprøve/testplate i fri form, og gjøre seg egne erfaringer for videre arbeid. Oppgaven berører temaer som form, komposisjon, material- og fargelære. Prøvetrykk i sort er godt egnet for å vise hvordan formene blir på platen, mens bruk av farge/-r tilfører stemning og nytt uttrykk. Resultatene evalueres i fellesskap, før deltakerne velger ut flater som de ønsker å jobbe videre med i nye trykkplater.

Fotopolymer er en dyptrykkteknikk som gjør det mulig å overføre blant annet foto til trykkplater. Prosessen gjør bruk av digital bildebehandling for å jobbe fram et ønsket motiv, som deretter skrives ut i svart/hvitt og på en transparent. En UV-sensitiv fotopolymerfilm festes til en pleksiplate, som sammen med transparenten belyses i en UV-lysboks. Deretter fremkalles platen, som trykkes på samme måte som tradisjonelle dyptrykk. Det gis en innføring i papirets egenskaper og bruksområder, samt hvordan påføre sverte og slå av overflødig farge før platen trykkes. Prosessen veksler mellom prøvetrykk og videre bearbeiding av trykkplaten. Deltakerne vil lære om registrering av plater når de skal trykke med flere plater på samme ark.

Digital bildebehandling er bearbeidelse av bilder ved hjelp av programvare, som Adobe Photoshop. Programmet innehar en rekke funksjoner, og deltakerne vil få grunnleggende kjennskap til begreper og anvendelsesområder for digital bildebehandling. Digital bildebehandling kan, i kombinasjon med grafikk, være del av en produksjonsfase, som ved fotopolymer, eller en del av et sluttresultat. Giclée, også kalt digitaltrykk, digitalprint og digital grafikk, er en blekkutskrift av høy kvalitet for reproduksjon av billedkunst; fotografiske forstørrelser eller grafiske arbeider i begrenset opplag.

Det grafiske ukeprogrammet (dagtid) ledes av grafikerne Marianne Karlsen og Ellen Edminson. De vil inkludere kunstteori og – historie der det er relevant i forhold til oppgaven, og på en slik måte at deltakerne lett kan relatere innholdet til eget arbeid. Faglederne har valgt å dele gruppen mellom seg, slik at hver gruppe får to dager med hver av teknikkene. Digital bildebehandling vil være et gjennomgangstema uken igjennom.