Sparebankstiftelsen DNB støtter nyetablert kunstleir i Løten!

Sparebankstiftelsen DNB vedtok i oktober 2015 å tildele Løten kommunes storsatsing Camp Munch 200 000 kroner! Et bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB er et kvalitetsstempel for ethvert prosjekt. Sparebankstiftelsen DNB mottar flere tusen søknader hvert år, og det er kun et mindretall som kommer gjennom nåløyet. Sparebankstiftelsen DNB bruker sine penger utelukkende til allmennyttige formål og til å skape aktiviteter for barn og unge, og symboliserer med tilskuddet tro på Camp Munch og viktigheten av å ha et tilbud av høy kvalitet innen visuell kunst for ungdom og unge voksne.

Det finnes ikke mange tilbud til fremtidige kunstnere, til de som ønsker å videreutvikle sitt talent og sine ferdigheter innen visuell kunst. Sommerskoler og festivaler finnes fortrinnsvis innen musikk, eller er tilbud som favner bredt i både sjanger og målgruppe. Løten kommune var, som Munchs fødested, aktivt involvert i gjennomføringen av 150-års jubileet for Edvard Munchs fødsel i 2013. Det ble gjennomført en rekke aktiviteter og formidlingsprosjekter for barn og unge lokalt, samtidig som kommunen presenterte familien Munch og Edvards tilknytning til Løten. Fotopunket ved fødegården Engelaug Østre, boka ”Munchs første strek”, Munch-stien og Munch-senteret i Løten er alle resultater av dette arbeidet. Edvard Munch er en nasjonalskatt, en av verdens aller mest berømte kunstnere – og alle som er så heldige og ”eie” sin del av Munch bør med stolthet signalisere dette innad og utad. Løten kommune har i lengre tid ønsket å videreføre satsningen på Edvard Munch, billedkunst og den oppvoksende generasjon. Besøk på flere av landets kunstmuseer og kunstformidlingsinstitusjoner har synliggjort behovet for et tilbud som hever unge talenter, inspirerer og gir faglig påfyll for videre satsning på kunst.

Camp Munch skal være et tilbud om læring for ungdom i alderen 13 – 20 år. Camp Munch er først og fremst rettet mot de som har en målsetting om videre utdanning innen kunst eller som har et talent de ønsker å videreutvikle. Bruk av opptaksprøve skal sikre genuin interesse og godt grunnlag for videre læring, og en jury vil avgjøre hvem som får de 20 plassene på Camp Munch 2016. Det er ønskelig med et bredt og internasjonalt nedslagsfelt, og invitasjon til Camp Munch vil spres via lokale, nasjonale og europeiske nettverk. Første gjennomføring blir 7. – 14. august 2016, og senere annet hvert år. Det faglige programmet organiseres som kunstleir/ukeseminar fra mandag til fredag, og inkluderer undervisning, veiledning og en studietur. Tema for Camp Munch 2016 er innføring i og arbeid med ulike grafiske teknikker. Deltakerne skal undersøke kombinasjonen kollografi – dyptrykk, samt nye innovative uttrykk, digital bildebehandling og generelt stor utfoldelse innen den grafiske uttrykksformen. Deltakerne får oppleve nærhet til et prosessorientert kunstnerisk prosjekt og erfare hvordan ide og uttrykk forandres ved bruk av forskjellige teknikker. Programmet i sin helhet gjennomføres av profesjonelle kunstnere og kunstformidlere.

Som kunstutøver kan det være berikende å ha kunnskap om og erfaring innen kunstformidling. Prosessen avsluttes i en åpen festival lørdag 13. august 2016, med utstilling og formidlig av ferdig arbeid. Deltakerne vil bli involvert i utstillingsforberedelser og noe praktisk gjennomføring, og alle som er interessert i kunst er velkomne til en innholdsrik dag på Klevfos. Det er planlagt åpne verksteder, aktiviteter og underholdning som skal bidra til den gode festivalfølelsen, og vi håper på stort oppmøte!

Arbeidet med Camp Munch er i en tidlig fase, og videre framdrift avhenger av at finansieringen kommer på plass og selvfølgelig interesse fra potensielle deltakere. Det ble i 2011 etablert et grafikkverksted på Hasselbakken (Klevfos Industrimuseum), som innehar mye av utstyret som kreves for gjennomføring av ukeseminaret. Grafikkverkstedet, som benyttes av elever i og utenfor Løten, var et lokalt tiltak i forbindelse med jubileet Munch 150 og ble finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Et nytt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB er essensielt for festivalens innhold, og er tiltenkt videreutvikling av grafikkverkstedet på Hasselbakken og gjennomføring av det grafiske ukeseminaret tilknyttet Camp Munch. Pengene vil bli benyttet til innkjøp av utstyr for digital bildebehandling, samt en rekke utstyr og materiell som benyttes til ulike grafiske teknikker.