Kulturrådet støtter Camp Munch!

Kulturrådet har bevilget Løten kommune og Camp Munch 150.000 kroner! Kunstleiren i Edvard Munchs navn ble nylig introdusert for et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum i forbindelse med utsending av invitasjon og lansering av nettsider.

Kulturrådets arbeid innen kunst og kultur for barn og unge bygger på et mål om at alle barn og unge i Norge skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Dette er også drivkraften bak Camp Munch, som er rettet mot ungdom med interesse for og talent innen visuell kunst. Bevilgningen fra Kulturrådet er øremerket kostnader ved gjennomføring av grafikkverksted.

Sammen med øvrige tilskudd, bidrar støtten fra Kulturrådet til at det økonomiske grunnlaget for gjennomføring er til stede. Camp Munch vil, så sant plassene fylles, gå som planlagt 7. – 14. august 2016 på Klevfos Industrimuseum i Løten.

Er du mellom 13 – 20 år, og ønsker å delta på Camp Munch?
For å delta på Camp Munch 2016 må du kvalifisere deg gjennom innsendte arbeider. En jury vil avgjøre hvem som får de 20 plassene til Camp Munch 2016. Send 1-3 bilder av dine arbeider og en tekst som forklarer hvorfor du ønsker å delta på Camp Munch.
Frist for innsending er 1. mars 2016.

Invitasjon

Påmelding