Ny søknadsfrist 2. mars 2018!

Søknadsfristen til Camp Munch 2018 endres fra 15. januar til 2. mars 2018.

Camp Munch 2018 er en kunst-sommerleir for ungdom i alderen 13 – 20 år, og en nasjonal satsing innen visuell kunst. Det er mange kunstinteresserte ungdommer som jobber med spennende prosjekter opp mot UKM – Ung Kultur Møtes, og vi ønsker å tilrettelegge for at disse ungdommene også kan søke seg til Camp Munch. Det er viktig å se de tilbudene som finnes innen visuell kunst i sammenheng, og dette er bakgrunnen for at søknadsfristen endres fra 15. januar til 2. mars 2018.

Juryen vil gjøre sin vurdering umiddelbart etter søknadsfristen, slik at opptaket er klart før påske. Dette gjelder også for dere som allerede har sendt oss søknader. Selve kunstcampen gjennomføres som planlagt 1. – 7. juli 2018.

Se program her.
Send din påmelding her.