Camp Munch fulltegnet nok en gang!

Fredag 2. mars var det søknadsfrist til sommerens Camp Munch. Vi gleder oss over mange og gode søknader fra kunstinteressert ungdom fra hele landet som ønsker å lære mer om kunst og grafikk i Løten, Edvard Munchs barndomslandskap.

Camp Munch er en kunst-sommerleir for ungdom 13 – 20 år fra hele landet, og arrangeres 1. – 7. juli i Løten. Prosjektets formål er å tilby kunstinteressert ungdom et sosialt miljø og en mulighet for faglig utvikling på sommerstid. På sikt er det også et mål å bidra til at flere ungdom satser videre på kunst og på kunstneryrket. Sommerferien byr på god tid og en mulighet til å jobbe mer intensivt med kunst. Sommeren er også en anledning til å reise, møte nye mennesker og lære nyte ting. Det oppstår en helt spesiell energi når 20 kreative ungdom samles. Dette, i kombinasjon med et spennende program og undervisning fra profesjonelle kunstnere og formidlere, gir grobunn for fellesskap, skaperglede, positiv mestring og varige vennskap. Med god respons og flotte søknader, fylles nok en gang de 20 plassene til sommerens Camp Munch!

Det er givende å lese ungdommenes egne begrunnelser for hvorfor de ønsker å delta på Camp Munch, og ikke minst å se alt det spennende de holder på med. Dette er dedikert, motivert og lærevillig ungdom med skapertrang og framtidsdrømmer. Mange har hatt tegning og maling som en interesse hele livet, og har syslet med motivkretser og teknikker alene eller sammen med andre. Det er tydelig at kulturskoler og UKM er viktige arenaer for utvikling, det er også flere som er helt selvlærte og som ikke har vært del av et kreativt miljø tidligere. Blant de eldre søkerne er det flere som har eller skal søke seg til kunstlinjer på ulike skoler. Mens noen bruker kunst som en måte å bearbeide tanker og følelser, er kunst for andre et utløp for fantasi og drømmer.

Årets søkere representerer 10 av landets 19 fylker og hele aldersspennet fra 13 – 20 år. Juryen gleder seg til å ta fatt på søknadene! Svar om opptak vil bli sendt ut før påske.