Tegning og street art på timeplanen

Temaet for Camp Munch 2020 er «Strek i bevegelse» med fokus på tegning og street art. Dette blir tøft! 

Tegning er en teknikk som alle har et forhold til, og en ferdighet som ligger til bunn for de fleste kunstarter. I tegnekunsten er linjen, eller streken, det dominerende elementet sammen med punkter og flater. Tegning knyttes nært opp til utførelse, motiv og funksjon, og kan også dra veksler på kunstarter slik som film og graffiti.

Street art, eller gatekunst, er billedkunst oppført i det offentlige rom. I street art står budskapet sterkt, og ønsket om å nå flest mulig mennesker med innholdet og med verket.

Se hele programmet her.

Løten – Munchs barndomsparadis
Løten kommune er Edvard Munchs fødested. Munch bodde knapt ett år i Løten, men returnerte likevel hit flere ganger livet igjennom. Det var spesielt somrene i Løten i barne- og ungdomsårene, med blyant og skissebok som faste følgesvenner, som skulle sette spor hos Munch. Disse somrene er også inspirasjonen bak Camp Munch.

«Edvard Munch var en verdenskjent kunstner som hevdet seg innenfor en rekke teknikker, som eksperimenterte og som banet vei for nye stilretninger. En unik kilde til inspirasjon – også for framtidas kunstnere».

Munch-inspirert street art ved Løten ungdomsskole. Er det ikke tøft?