Camp Munch setter stor pris på å bli omtalt i ulike typer medier, og sender aktivt ut pressemeldinger når det skjer noe som kan være av interesse for målgruppen, potensielle festivalbesøkende eller andre.

Kontakt gjerne prosjektleder Hanne Mette Walhovd Paulsen på mobil 924 45 108 eller mail hannemette@loten.kommune.no dersom du har spørsmål, ønsker bilder eller noe annet.