”Bli med på neste sommers store begivenhet! Camp Munch er en nyetablert kunstleir for kunstinteressert ungdom i alderen 13 – 20 år – i Edvard Munchs barndomsparadis”. Slik innledes den offisielle invitasjonen som i disse dager sendes fra Løten til potensielle deltakere i Norge og i utlandet.

For Edvard Munchs barndomsparadis var nettopp fødestedet Løten. Selv om familien Munch flyttet til Oslo før Edvard fylte ett år, beholdt de den gode kontakten med sine venner her. Brev til familien og skisser gjort i Løten under et sommerbesøk i 1882 forteller om glade og inspirerende sommerdager i innlandsbygda. Det er også den unge Edvard Munch og tidlig kunstnerisk aktivitet som kommunen ønsker å ivareta med etableringen av Camp Munch.

Camp Munch er en kunstleir for ungdom i alderen 13 – 20 år, og er først og fremst rettet mot de som har en målsetting om videre utdanning innen kunst eller som har et talent de ønsker å videreutvikle. Camp Munch gjennomføres første gang 7. – 14. august 2016, og senere annet hvert år som en biennale. Camp Munch består av et faglig program fra mandag til fredag og en åpen festivaldag Camp Munch Open Day på lørdag. Her tilbys et intensivt og framtidsrettet program av høy faglig kvalitet under ledelse av profesjonelle kunstnere. Tema for 2016 er innføring i og arbeid med ulike grafiske teknikker. Ferdig arbeid presenteres i en utstilling, som sammen med andre aktiviteter og underholdning utgjør Camp Munch Open Day.

Invitasjon til Camp Munch 2016 spres i disse dager til et nasjonalt kunstnettverk bestående av kunstmuseer, kunstformidlingsinstitusjoner, kunst- og kulturskoler, ulike målgruppeorganer og Munch-steder, men også til internasjonale kontakter innen kunst og kultur. Camp Munch er utviklet i dialog med sentrale kunstinstitusjoner og på bakgrunn av et erfart behov; det å kunne gi unge talenter et løft, samt inspirere og gi faglig påfyll for videre satsning på kunst. Det finnes ikke mange tilbud til kunstinteressert ungdom som ønsker å videreutvikle egne evner, og enda færre, hvis noen, som ivaretar et rendyrket fokus på visuell kunst i kombinasjon med profesjonalitet og høy faglig kvalitet. Camp Munch skal imøtekomme dette behovet, og har potensialet til å fylle et tomrom på kunstfeltet. Allerede har kommunen mottatt henvendelser om og positive tilbakemeldinger på tiltaket. Det lover godt!

Løten kommune ønsker en bred og internasjonal deltakelse, men viktigst er likevel deltakernes motivasjon, nysgjerrighet og interesse for kunstnerisk utvikling. Camp Munch har som målsetting å være et springbrett for fremtidige kunstnere, og for å oppnå dette må det stilles krav – om gode formidlere, et aktuelt innhold og målbevisste deltakere med en kunstnerdrøm. Dette er også grunnen til at en kunstfaglig jury skal avgjøre hvem som får de 20 plassene til Camp Munch 2016.

Edvard Munch lot seg inspirere av bygdefolket, innlandslyset og de bølgende linjer i det langstrakte kulturlandskapet. Munch skriver selv at midtpunktet, morsskikkelsen, i den svært kjente auladekorasjonen ”Alma mater” var inspirert av tegningen ”Kone med barn” gjort i Løten i 1882, og kanskje av Munchs egen barnepike Oline Fløtholen. Løten kommune har tro på prosjektet, og håper at også fremtidige kunstnere kan finne motivasjon og grunnlag for videre kunstsatsning i Løten.