Kulturrådet har i dag meddelt at Løten kommune tildeles 150.000 kroner til Camp Munch! Kunstleiren i Edvard Munchs navn ble nylig introdusert for et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum i forbindelse med utsending av invitasjon og lansering av nettsider.

Kulturrådets arbeid innen kunst og kultur for barn og unge bygger på et mål om at alle barn og unge i Norge skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Prosjekter med høy kvalitet der profesjonelle kunstnere er med, prosjekter som tar vare på barn og unges egne stemmer under ledelse av profesjonelle kunstnere/ fagpersoner og prosjekter som bidrar til utvikling av nye arenaer, møteplasser og formidlingsformer for barn og unge prioriteres. Camp Munch gjør alt dette!

Camp Munch er en kunstleir for ungdom i alderen 13 – 20 år, og har som målsetting å være et springbrett for framtidige kunstnere. Potensielle deltakere blir bedt om å sende inn bilder av egne arbeider og en skriftlig begrunnelse på egen motivasjon, som vurderes av en jury for opptak til Camp Munch. Det er 20 tilgjengelige plasser og frist for innsending er 1. mars 2016. Camp Munch er et unikt tilbud i Norge, og er utviklet for å fylle et tomrom på kunstfeltet. Første påmelding er allerede mottatt, og kommunen har stor tro på at plassene vil bli fylt av engasjerte kunsttalenter!

Camp Munch har tidligere i år mottatt 40.000 kroner fra Hedmark Fylkeskommune og 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, samt oppstartsmidler og en årlig tildeling på 25.000 kroner fra Løten kommune. Med støtte fra kulturrådet kan kommunen bekrefte at det økonomiske grunnlaget for gjennomføring er tilstede, og at Camp Munch vil, så sant plassene fylles, gå som planlagt på Klevfos Industrimuseum 7. – 14. august 2016 i Løten.