Camp Munch er en nyetablert kunstleir (2016) for ungdom i alderen 13 – 20 år, og arrangeres av Løten kommune i samarbeid med Klevfos Industrimuseum og Fargefabrikken v/ Nina Molven. Camp Munch er utviklet i samarbeid med sentrale kunstinstitusjoner og på bakgrunn av et erfart behov; det å kunne gi unge talenter et løft, samt inspirere og gi faglig påfyll for videre satsning på kunst. Kvalitet, profesjonalitet og relevans er stikkord for tiltaket, og elementer som gjør Camp Munch til et unikt tilbud i Norge i dag.

Sponsing av kunst og kultur utløser en rekke symbolverdier; identitet, tilhørighet, engasjement, kulturell forståelse, deltakelse på og rekruttering til kulturelle arenaer. Det å vise mot og evne til å satse på noe nytt, som potensielt kan bli en viktig institusjon og et springbrett for unge kunstnere – kan for mange bidra til positive assosiasjoner med overføringsverdi til egen virksomhet.

Hva oppnår du?
En mulig sponsing av Camp Munch vil innebære profilering av din virksomhet for potensielle deltakere og for Camp Munchs nettverk. Nettverket består av lokal og nasjonal presse, kunstmedier, målgruppeorganer, nasjonalt kunstnettverk, Munch-kommuner og internasjonale kontakter, og med nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier og annonsering som kanaler for markedsføring. Det vil også innebære å synliggjøre din/deres virksomhet på festivaldagen Munch Minifestival – slik det passer dere og deres produkt. Munch Minifestival er åpen og gratis for alle, og markedsføres separat i og omkring Hamarregionen. Prosjektgruppen er åpen for å skreddersy gode løsninger for din bedrift. Alle sponsorer står fritt til å informere/markedsføre egen sponsing av Camp Munch, og vil kunne motta informasjonsskriv og pressemeldinger om nyheter og framdrift.

Det er mulig å sponse enkeltarrangementer i tilknytning til Camp Munch og/eller Munch Minifestival, planlagt av Løten kommune eller initiert av sponsor. Dere er selvfølgelig også velkomne til å sponse med varer eller tjenester.

Dersom dette er av interesse, vil vi gjerne høre fra deg.