Camp Munch er Norges eneste sommer-kunstleir for ungdom mellom 13 og 20 år, bosatt i Norge. Undervisningstilbudet er av høy faglig kvalitet, og er spesielt rettet mot ungdommer med en framtidig kunstnerdrøm.

På Camp Munch vil du møte likesinnede som deler din interesse for kunst, og dere vil bli undervist av voksne med høy faglig kompetanse.

Arrangør er Løten kommune, i samarbeid med Klevfos Industrimuseum og Fargefabrikken v/ Nina Molven.

Løten – Edvard Munchs barndomsparadis 

Edvard Munch ble født på gården Engelaug Østre på Ådalsbruk i Løten 12. desember 1863. Familien flyttet til Oslo før Edvard fylte ett år, men de beholdt den gode kontakten med sine venner på Engelaug, og Edvard dro tilbake både sommeren 1875 og 1882. Allerede som barm var han svært aktiv med blyant og skisseblokk, og det finnes hele 36 tegninger datert 1882 med motiver fra Løten og omegn.  

Inspirert av naturen og menneskene i Løten

Munchs kunstnerskap har flere referanser til tiden og opplevelsene i Løten. Her lot han seg inspirere av bygdefolket, innlandslyset og de bølgende linjene i det langstrakte kulturlandskapet. Selve midtpunktet, morsskikkelsen, i den kjente auladekorasjonen ”Alma Mater” (Universitetet i Oslo, ferdig i 1916. Versjonen nedenfor er fra 1940) har sitt opphav fra Løten: ”Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-årsalderen av en kone med barnet på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil. Jeg har tegningen”. (Kilde: Munch-notat i liten grå bok ifølge Ragna Stang, Edvard Munch Mennesket og Kunstneren, s. 306).

Gå i Munchs fotspor 

Tanken bak Camp Munch er at flere ungdommer skal få oppleve Munchs barndomsparadis Løten, og få utviklet sitt kunstnertalent ytterligere akkurat her. Camp Munch har vært arrangert to ganger tidligere, i 2016 og 2018, og etter gode tilbakemeldinger ønsker vi nå å tilby enda flere kunstinteresserte ungdommer samme mulighet sommeren 2020. 

Kone med barn (Løten, 1882), Alma Mater (1940).
Til venstre; «Kone med barn» (Løten, 1882). Til høyre; «Alma Mater» (1940).

Mer informasjon om Munch i Løten.