Camp Munch tilbyr tre ting som er nødvendig for kunstnerisk utvikling: Tid, profesjonell veiledning og et faglig program av høy kvalitet. Camp Munch vil gi deg en helhetlig opplevelse av kunst; fra tidlig utprøving og produksjon, til formidling og presentasjon av ferdig arbeid. Programmet oppfordrer til aktiv deltakelse og intensiv jobbing, og inneholder en kombinasjon av teori og praksis, tradisjonelle metoder og nye uttrykksmuligheter. Du får erfare hvordan ide og uttrykk forandres ved bruk av ulike teknikker, og hvordan du kan jobbe fram et ønsket resultat. Camp Munch er inspirert av Edvard Munchs liv og kunstnerskap, og er utviklet for å gi unge talenter inspirasjon til videre satsning på kunst.

Camp Munch skal:

  • Fremme interesse, forståelse, anerkjennelse, kunnskap om og ferdigheter innen visuell kunst.
  • Stimulere skapende evner og inspirere til kunstproduksjon i en profesjonell kontekst.
  • Tilrettelegge for selvstendige og kreative arbeidsformer og kunstuttrykk.
  • Være et springbrett for fremtidige kunstnere assosiert med kvalitet, profesjonalitet og relevans.