Er du mellom 13 – 20 år, og interessert i kunst?
Send oss 1-3 bilder (avfotograferinger) av dine arbeider og en tekst som forklarer hvorfor du ønsker å delta på Camp Munch. Bildene bør være representative for deg og det du liker å jobbe med. Bildene sendes med filformat jpg (oppløsning 300 dpi) og gis filnavn fornavn_etternavn_tittel. Søknadsfrist kommer!

Påmelding (Send inn ditt bidrag)

En jury avgjør hvem som får de 20 plassene til Camp Munch 2020, og prioriterer samtidig en venteliste dersom noen velger å avstå fra tilbudet om deltakelse. Juryen vektlegger kvaliteter som motivasjon, nysgjerrighet og interesse for kunstnerisk utvikling. Melding om opptak offentliggjøres i etterkant av juryeringen i mars 2020, og med beskjed til registrert e-post adresse. NB: Deltakelse bekreftes ved innbetaling av deltakeravgift til Løten kommune innen oppgitt frist. Deltakeravgiften dekker kost, losji, undervisning, materiell, ekskursjon til Oslo og deltakelse på kveldsaktiviteter. Dersom betaling uteblir gis plassen videre til førstemann på venteliste.

Camp Munch arrangeres som en biennale, altså annethvert år. Får du ikke plass i 2020, er du velkommen til å prøve igjen senere. Lykke til!